Methoxyb to Methoxyk -Organics

Alfa Aesar™ 4-Methoxybenzeneboronic acid, 97+%

Chemische Bezeichnung oder Material: 4-Methoxybenzeneboronic acid CAS.: 5720-07-0 Summenformel: C7H9BO3 Molare Masse: 151.96 MDL-Nummer: MFCD00039139 Beilstein: 2936912 Synonym: 4-Boronoanisole; 4-Methoxyphenylboronic acid 4-METHOXYBENZENEBORONIC ACID,25G

Alfa Aesar™ 2-(Methoxycarbonyl)phenyl isothiocyanate, 98%

Chemische Bezeichnung oder Material: 2-(Methoxycarbonyl)phenyl isothiocyanate CAS.: 16024-82-1 Summenformel: C9H7NO2S Molare Masse: 193.23 MDL-Nummer: MFCD00041062 UN-Nummer: UN2922 Beilstein: 2720655 Synonym: Methyl 2-isothiocyanatobenzoate; 2-Isothiocyanatobenzoic acid methyl ester METHYL 2-ISOTHIOCYANATOBENZOATE, 95%,25G

4-Methoxybenzenethiol 98%, ACROS Organics™

Chemische Bezeichnung oder Material: 4-Methoxybenzenethiol Anmerkung zur Bezeichnung: 98% CAS.: 696-63-9 CAS Min. %.: 97.5 CAS Max. %.: 100.0 Assay: 98% Prozentgehaltsbereich: 98% Summenformel: C7H8OS Strukturformel: CH3OC6H4SH Molare Masse: 140.2 MDL-Nummer: MFCD00004849 Synonym: 4-Methoxythiophenol 25ML 4-Mercaptoanisol, 98%

Alfa Aesar™ 4-(2-Methoxyethylaminocarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 97%

Chemische Bezeichnung oder Material: 4-(2-Methoxyethylaminocarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester CAS.: 1073353-60-2 Summenformel: C16H24BNO4 Molare Masse: 305.18 MDL-Nummer: MFCD09266188 Synonym: N-(2-Methoxyethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide 4-(2-METHOXYETHYLAMINOCAR BONYL)BENZENEBORONIC-1G

2-Methoxybenzyl alcohol, 99%, ACROS Organics™

Chemische Bezeichnung oder Material: 2-Methoxybenzyl alcohol CAS.: 612-16-8 CAS Min. %.: 98.5 CAS Max. %.: 100.0 Assay: ≥98.5% Prozentgehaltsbereich: 99% Summenformel: C8H10O2 Strukturformel: CH3OC6H4CH2OH Molare Masse: 138.17 MDL-Nummer: MFCD00004611 Synonym: o-Anisyl alcohol 250ML 2-Methoxybenzylalkohol, 99%

Alfa Aesar™ 4-(2-Methoxyethyl)phenol, 98%

Chemische Bezeichnung oder Material: 4-(2-Methoxyethyl)phenol CAS.: 56718-71-9 Summenformel: C9H12O2 Molare Masse: 152.19 MDL-Nummer: MFCD00017537 4-(2-METHOXYETHYL)PHENOL, 98%,10G

Alfa Aesar™ 4-Methoxycinnamic acid, predominantly trans, 99%

Chemische Bezeichnung oder Material: 4-Methoxycinnamic acid CAS.: 830-09-1 Anmerkung zur Bezeichnung: predominantly trans Summenformel: C10H10O3 Molare Masse: 178.18 MDL-Nummer: MFCD00004398 100GR 4-Methoxycinnamic acid, predominantly trans, 99% 100g

Alfa Aesar™ 3-Methoxycarbonyl-5-nitrobenzeneboronic acid, 98%

Chemische Bezeichnung oder Material: 3-Methoxycarbonyl-5-nitrobenzeneboronic acid CAS.: 117342-20-8 Summenformel: C8H8BNO6 Molare Masse: 224.96 MDL-Nummer: MFCD02179469 Synonym: Methyl 3-borono-5-nitrobenzoate 5GR 3-Methoxycarbonyl-5-nitrobenzeneboronic acid,98% 5g

Alfa Aesar™ 4-Methoxybenzamidoxime, 97%

Chemische Bezeichnung oder Material: 4-Methoxybenzamidoxime CAS.: 5373-87-5 Summenformel: C8H10N2O2 Molare Masse: 166.18 MDL-Nummer: MFCD05664434 5GR 4-Methoxybenzamidoxime, 97% 5g

Alfa Aesar™ 2-Methoxyethyl isothiocyanate, 98+%

Chemische Bezeichnung oder Material: 2-Methoxyethyl isothiocyanate CAS.: 38663-85-3 Summenformel: CH3O(CH2)2NCS Molare Masse: 117.17 MDL-Nummer: MFCD00041126 UN-Nummer: UN2922 Beilstein: 773990 2-METHOXYETHYL ISOTHIOCYANATE, 98+%,1G

Alfa Aesar™ 2-Methoxybenzophenone, 98%

Chemische Bezeichnung oder Material: 2-Methoxybenzophenone CAS.: 2553-04-0 Summenformel: C14H12O2 Molare Masse: 212.25 MDL-Nummer: MFCD00017163 Beilstein: 1873339 2-METHOXYBENZOPHENONE, 98%1G

Alfa Aesar™ 4-Methoxybenzhydrazide, 98+%

Chemische Bezeichnung oder Material: 4-Methoxybenzhydrazide CAS.: 3290-99-1 Summenformel: C8H10N2O2 Molare Masse: 166.18 MDL-Nummer: MFCD00017073 Beilstein: 389017 Synonym: p-Anisic hydrazide 4-METHOXYBENZHYDRAZIDE, 98+%,50G

Alfa Aesar™ 3'-Methoxybiphenyl-3-carboxylic acid, 95%

Chemische Bezeichnung oder Material: 3'-Methoxybiphenyl-3-carboxylic acid CAS.: 168618-45-9 Summenformel: C14H12O3 Molare Masse: 228.25 MDL-Nummer: MFCD03424598 Synonym: 3-(3-Methoxyphenyl)benzoic acid 5GR 3'-Methoxybiphenyl-3-carboxylic acid, 95% 5g

Alfa Aesar™ 4-Methoxy-3,5-dimethylaniline, 98%

Chemische Bezeichnung oder Material: 4-Methoxy-3,5-dimethylaniline CAS.: 39785-37-0 Summenformel: C9H13NO Molare Masse: 151.21 MDL-Nummer: MFCD01907075 UN-Nummer: UN2811 Synonym: 4-Amino-2,6-dimethylanisole 1GR 4-Methoxy-3,5-dimethylaniline, 98% 1g

(Methoxycarbonylsulfamoyl)triethylammonium hydroxide, 97%, inner salt, ACROS Organics™

Chemische Bezeichnung oder Material: (Methoxycarbonylsulfamoyl)triethylammonium hydroxide Assay: 97% Prozentgehaltsbereich: 97% Summenformel: C8H18N2O4S Strukturformel: CH3O2CNSO2N(C2H5)3 Molare Masse: 238.31 1GR (Methoxycarbonylsulfamoyl)-triethylammoniumhydroxid, 97%, inneres Salz

Alfa Aesar™ 7-Methoxycoumarin, 98+%

Chemische Bezeichnung oder Material: 7-Methoxycoumarin CAS.: 531-59-9 Summenformel: C10H8O3 Molare Masse: 176.17 MDL-Nummer: MFCD00006876 Beilstein: 141728 Synonym: Ayapanin; Herniarin 7-METHOXYCOUMARIN, 98% 5G

Alfa Aesar™ 8-Methoxyjulolidine, 95%

Chemische Bezeichnung oder Material: 8-Methoxyjulolidine CAS.: 63468-83-7 Summenformel: C13H17NO Molare Masse: 203.28 MDL-Nummer: MFCD00037096 1GR 8-Methoxyjulolidine, 95%

Alfa Aesar™ 2-Methoxyethyl acrylate, 98%, stab. with ca 50-100ppm 4-methoxyphenol

Chemische Bezeichnung oder Material: 2-Methoxyethyl acrylate CAS.: 3121-61-7 Anmerkung zur Bezeichnung: stabilized with ≈50 to 100ppm 4-methoxyphenol Summenformel: C6H10O3 Strukturformel: H2C=CHCO2(CH2)2OCH3 Molare Masse: 130.14 MDL-Nummer: MFCD00048149 UN-Nummer: UN2929 Beilstein: 1754333 Synonym: Acrylic acid 2-methoxyethyl ester; Ethylene glycol methyl ether acrylate 2-METHOXYETHYL ACRYLATE, 96%,250G

Alfa Aesar™ 5-Methoxyisatin, 98%

Chemische Bezeichnung oder Material: 5-Methoxyisatin CAS.: 39755-95-8 Summenformel: C9H7NO3 Molare Masse: 177.16 MDL-Nummer: MFCD00169023 5-METHOXYISATIN, 98% 100G

Alfa Aesar™ 4-Methoxybenzoic acid, 98+%

Chemische Bezeichnung oder Material: 4-Methoxybenzoic acid CAS.: 100-09-4 Summenformel: C8H8O3 Molare Masse: 152.15 MDL-Nummer: MFCD00002542 Beilstein: 508910 Merck Index: 14,666 Synonym: p-Anisic acid 4-METHOXYBENZOIC ACID, 98+%,5000G

Alfa Aesar™ 2-(Methoxycarbonyl)benzenesulfonamide, 98%

Chemische Bezeichnung oder Material: 2-(Methoxycarbonyl)benzenesulfonamide CAS.: 57683-71-3 Summenformel: C8H9NO4S Molare Masse: 215.23 MDL-Nummer: MFCD00009808 Synonym: 2-Carbomethoxybenzenesulfonamide; Methyl 2-sulfamoylbenzoate 2-CARBOMETHOXYBENZENESULFONAMIDE,25G

Alfa Aesar™ 3-(Methoxycarbonyl)phenyl isocyanate, 97%

Chemische Bezeichnung oder Material: 3-(Methoxycarbonyl)phenyl isocyanate CAS.: 41221-47-0 Summenformel: C9H7NO3 Molare Masse: 177.16 MDL-Nummer: MFCD00037077 UN-Nummer: UN2811 Synonym: 3-(Carbomethoxy)phenyl isocyanate; Methyl 3-isocyanatobenzoate 3-(METHOXYCARBONYL)PHENYL ISOCYANATE, 97%,1G

Alfa Aesar™ 2-Methoxyethyl chloroformate, tech. 85%

Chemische Bezeichnung oder Material: 2-Methoxyethyl chloroformate CAS.: 628-12-6 Reinheitsgrad: Technical Grade Summenformel: CH3OCH2CH2CO2Cl Molare Masse: 138.55 MDL-Nummer: MFCD00058932 UN-Nummer: UN2742 Synonym: Chloroformic acid 2-methoxyethyl ester 2-METHOXYETHYL CHLOROFORMATE, TECH. 85% 25ML

2-(2-Methoxyethoxy)ethanol, 99%, ACROS Organics™

Chemische Bezeichnung oder Material: 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol Assay: 99% Prozentgehaltsbereich: 99% Summenformel: C5H12O3 Strukturformel: CH3OCH2CH2OCH2CH2OH Molare Masse: 120.15 10LT Diethylenglykol-monomethylether, 99%

4-Methoxy-1,2-benzisoxazol-3-amine, 97%, Maybridge

Chemische Bezeichnung oder Material: 4-Methoxy-1, 2-benzisoxazol-3-amine CAS.: 177995-40-3 CAS Min. %.: 97.0 Assay: 97% Prozentgehaltsbereich: 97% Summenformel: C8H8N2O2 Molare Masse: 164.16 MDL-Nummer: MFCD03407354 5GR 4-Methoxy-1,2-benzisoxazol-3-amine, 97%

Alfa Aesar™ 4-Methoxybenzaldehyde dimethyl acetal, 98%

Chemische Bezeichnung oder Material: 4-Methoxybenzaldehyde dimethyl acetal CAS.: 2186-92-7 Summenformel: C10H14O3 Molare Masse: 182.22 MDL-Nummer: MFCD00036507 Beilstein: 2048930 Synonym: p-Anisaldehyde dimethyl acetal 4-METHOXYBENZALDEHYDE DIMETHYL ACETAL, 98%250G

Alfa Aesar™ 3-Methoxybenzaldehyde, 98%

Chemische Bezeichnung oder Material: 3-Methoxybenzaldehyde CAS.: 591-31-1 Summenformel: C8H8O2 Molare Masse: 136.15 MDL-Nummer: MFCD00003361 Beilstein: 606013 Synonym: m-Anisaldehyde 3-METHOXYBENZALDEHYDE, 98%25G

1-(2-Methoxyethyl)piperazine, 98%, ACROS Organics™

Chemische Bezeichnung oder Material: 1-(2-Methoxyethyl)piperazine Anmerkung zur Bezeichnung: 98% CAS.: 13484-40-7 CAS Min. %.: 97.5 CAS Max. %.: 100.0 Assay: ≥97.5% Prozentgehaltsbereich: 98% Summenformel: C7H16N2O Molare Masse: 144.21 MDL-Nummer: MFCD00191214 5GR 1-(2-Methoxyethyl)-piperazin, 98%

Alfa Aesar™ 4'-Methoxybutyrophenone, 97%

Chemische Bezeichnung oder Material: 4'-Methoxybutyrophenone CAS.: 4160-51-4 Summenformel: C11H14O2 Molare Masse: 178.23 MDL-Nummer: MFCD00027138 Beilstein: 908286 Synonym: 4-Butyrylanisole 4'-METHOXYBUTYROPHENONE, 97%,5G

Alfa Aesar™ 2-Methoxybenzoyl chloride, 97%

Chemische Bezeichnung oder Material: 2-Methoxybenzoyl chloride CAS.: 21615-34-9 Summenformel: C8H7ClO2 Molare Masse: 170.6 MDL-Nummer: MFCD00000664 UN-Nummer: UN1729 Beilstein: 607605 Synonym: o-Anisoyl chloride 2-METHOXYBENZOYL CHLORIDE, 97%25G

  spinner