Chloromethylbenzy to Chloromethylp -Organics

4-(chloromethyl)-2-phenyl-1,3-thiazole, 97%, Maybridge

Chemische Bezeichnung oder Material: 4-(chloromethyl)-2-phenyl-1, 3-thiazole CAS.: 4771-31-7 CAS Min. %.: 96.5 CAS Max. %.: 100.0 Assay: 97% Prozentgehaltsbereich: 97% Summenformel: C10H8ClNS Molare Masse: 209.7 MDL-Nummer: MFCD00723503 1GR 4-(Chloromethyl)-2-phenyl-1,3-thiazole, 97%

chloromethylephenyl sulfone, 99%, ACROS Organics™

Chemische Bezeichnung oder Material: Chloromethyl phenyl sulfone Prozentgehaltsbereich: 99% Summenformel: C7H7ClO2S Strukturformel: C6H5SO2CH2Cl Molare Masse: 190.65 MDL-Nummer: MFCD00007551 25GR Chlormethyl-phenylsulfon, 99%

Alfa Aesar™ 1-(3-Chloro-4-methylphenyl)-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea, 97%

Chemische Bezeichnung oder Material: 1-(3-Chloro-4-methylphenyl)-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea Molare Masse: 344.72 MDL-Nummer: MFCD06105843 250MG 1-(3-Chloro-4-methylphenyl)-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea, 97% 250mg

Chloromethyl ethyl ether, 80%, Tech., stabilized, ACROS Organics™

25ML (Chlormethyl)-ethylether, 80%, tech., stabilisiert

Alfa Aesar™ 1-(4-Chloro-2-methylphenyl)-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea, 97%

Chemische Bezeichnung oder Material: 1-(4-Chloro-2-methylphenyl)-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea Molare Masse: 344.72 MDL-Nummer: MFCD26960705 250MG 1-(4-Chloro-2-methylphenyl)-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea, 97% 250mg

2-Chloro-6-methylphenyl isothiocyanate, 95+%

Chemische Bezeichnung oder Material: 2-Chloro-6-methylphenyl isothiocyanate Assay: 95% Prozentgehaltsbereich: 95% Summenformel: C8H6ClNS Molare Masse: 183.66 25GR 2-Chloro-6-methylphenyl isothiocyanate, 95%

2-Chloro-1-methylpyridinium iodide, 97%, ACROS Organics™

Chemische Bezeichnung oder Material: 2-Chloro-1-methylpyridinium iodide Anmerkung zur Bezeichnung: 97% CAS.: 14338-32-0 CAS Min. %.: 96.0 CAS Max. %.: 100.0 Assay: ≥96.0% Prozentgehaltsbereich: 97% Summenformel: C6H7ClIN Molare Masse: 255.49 MDL-Nummer: MFCD00011984 100GR 2-Chlorpyridin 1-Methoiodid, 97%

3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-indazole, ≥97%, Maybridge

Chemische Bezeichnung oder Material: 3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-indazole CAS.: 1578-97-8 CAS Min. %.: 96.5 CAS Max. %.: 100.0 Assay: 97% Prozentgehaltsbereich: 97% Summenformel: C9H9ClN2 Molare Masse: 180.64 MDL-Nummer: MFCD08060497 250MG 3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-indazole, 97%

Alfa Aesar™ 5-Chloro-2-(5-methyl-2-furyl)benzimidazole, 95%

Chemische Bezeichnung oder Material: 5-Chloro-2-(5-methyl-2-furyl)benzimidazole Molare Masse: 232.67 MDL-Nummer: MFCD20390386 1GR 5-Chloro-2-(5-methyl-2-furyl)benzimidazole, 95% 1g

3-[3-(Chloromethyl)phenoxy]-N,N-dimethylpropylamine hydrochloride, 95%, Maybridge

Chemische Bezeichnung oder Material: 3-[3-(Chloromethyl)phenoxy]-N, N-dimethylpropylamine hydrochloride CAS.: 926921-62-2 CAS Min. %.: 94.5 CAS Max. %.: 100.0 Assay: 95% Prozentgehaltsbereich: 95% Summenformel: C12H18ClNO·ClH Molare Masse: 264.19 MDL-Nummer: MFCD09702394 250MG 3-¢3-(Chloromethyl)phenoxy!-N,N-dimethylpropylamine hydrochloride, 95%

Alfa Aesar™ 1-(2-Chloro-4-methylphenyl)-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea, 97%

Chemische Bezeichnung oder Material: 1-(2-Chloro-4-methylphenyl)-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea Molare Masse: 344.72 MDL-Nummer: MFCD26960713 5GR 1-(2-Chloro-4-methylphenyl)-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea, 97% 5g

3-[3-(chloromethyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole, Tech., Maybridge

Chemische Bezeichnung oder Material: 3-[3-(chloromethyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole CAS.: 912569-61-0 CAS Min. %.: 80.0 CAS Max. %.: 100.0 Reinheitsgrad: Technical Grade Assay: Tech. Summenformel: C11H11ClN2 Molare Masse: 206.67 MDL-Nummer: MFCD09702402 250MG 3-¢3-(Chloromethyl)phenyl!-1-methyl-1H-pyrazole, TECH

4-(Chloromethyl)-2-(3-chlorophenyl)-1,3-thiazole hydrochloride, 97+%, Maybridge

Chemische Bezeichnung oder Material: 4-(Chloromethyl)-2-(3-chlorophenyl)-1, 3-thiazole hydrochloride Assay: 97% Prozentgehaltsbereich: 97% Summenformel: C10H7Cl2NS·ClH Molare Masse: 280.61 250MG 4-(Chloromethyl)-2-(3-chlorophenyl)-1,3-thiazole hydrochloride, 97%

2-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole, 97%, ACROS Organics™

Chemische Bezeichnung oder Material: 2-(chloromethyl)-5-phenyl-1, 3, 4-oxadiazole CAS.: 33575-83-6 CAS Min. %.: 96.0 CAS Max. %.: 100.0 Assay: ≥96.0% Prozentgehaltsbereich: 97% Summenformel: C9H7ClN2O Molare Masse: 194.62 1GR 2-(Chlormethyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazol, 97%

5-(Chloromethyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole, 97%, Maybridge

Chemische Bezeichnung oder Material: 5-(Chloromethyl)-3-phenyl-1, 2, 4-oxadiazole Assay: 97% Prozentgehaltsbereich: 97% Summenformel: C9H7ClN2O Molare Masse: 194.62 1GR 5-(Chloromethyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole, 97

2-Chloro-5-methylpyridine-3-boronic acid, 98%, Acros Organics™

Infrarotspektrum: Authentic Schmelzpunkt.: 115.5° to 119.0°C Molare Masse: 171.39 CAS.: 913835-86-6 Summenformel: C6H7BClNO2 Assay: ≥97.5% (HPLC) Chemische Bezeichnung oder Material: 2-Chloro-5-methylpyridine-3-boronic acid 250MG 2-Chloro-5-methylpyridine-3-boronic acid, 98

3-[2-(Chloromethyl)phenoxy]-N,N-dimethylpropylamine hydrochloride, 97%, Maybridge

Chemische Bezeichnung oder Material: 3-[2-(Chloromethyl)phenoxy]-N, N-dimethylpropylamine hydrochloride CAS.: 930111-03-8 CAS Min. %.: 96.5 CAS Max. %.: 100.0 Assay: 97% Prozentgehaltsbereich: 97% Summenformel: C12H18ClNO·ClH Molare Masse: 264.19 MDL-Nummer: MFCD09702397 1GR 3-¢2-(Chloromethyl)phenoxy!-N,N-dimethylpropylamine hydrochloride, 97%

2-[3-(Chloromethyl)piperidino]-6-methylpyrazine, 97%, Maybridge

Chemische Bezeichnung oder Material: 2-[3-(Chloromethyl)piperidino]-6-methylpyrazine CAS.: 937795-92-1 CAS Min. %.: 96.5 CAS Max. %.: 100.0 Assay: 97% Prozentgehaltsbereich: 97% Summenformel: C11H16ClN3 Molare Masse: 225.72 MDL-Nummer: MFCD09879918 1GR 2-¢3-(Chloromethyl)piperidino!-6-methylpyrazine, 97%

Alfa Aesar™ 5-Chloromethyl-1H-tetrazole, 95%

Chemische Bezeichnung oder Material: 5-Chloromethyl-1H-tetrazole CAS.: 55408-11-2 Molare Masse: 118.53 MDL-Nummer: MFCD00512845 250MG 5-Chloromethyl-1H-tetrazole, 95% 250mg

3-(Chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole, Technical Grade, Maybridge

Chemische Bezeichnung oder Material: 3-(Chloromethyl)-1, 2, 4-oxadiazole Assay: Tech. Summenformel: C3H3ClN2O Molare Masse: 118.52 250MG 3-(Chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole, TECH

Alfa Aesar™ 2-Chloro-3-methylpyrazine, 95%

Chemische Bezeichnung oder Material: 2-Chloro-3-methylpyrazine CAS.: 95-58-9 Molare Masse: 128.56 MDL-Nummer: MFCD00023279 1GR 2-Chloro-3-methylpyrazine, 95% 1g

Alfa Aesar™ 4-Chloromethyl-N-(3,5-dimethoxyphenyl)benzamide, 97%

Chemische Bezeichnung oder Material: 4-Chloromethyl-N-(3,5-dimethoxyphenyl)benzamide Molare Masse: 305.76 MDL-Nummer: MFCD13658439 100MG 4-Chloromethyl-N-(3,5-dimethoxyphenyl)benzamide, 97% 100mg

Alfa Aesar™ 1-(3-Chloro-2-methylphenyl)-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea, 97%

Chemische Bezeichnung oder Material: 1-(3-Chloro-2-methylphenyl)-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea Molare Masse: 344.72 MDL-Nummer: MFCD06621214 1GR 1-(3-Chloro-2-methylphenyl)-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea, 97% 1g

3-chloro-4-methyl-7-hydroxycoumarin, 97%, ACROS Organics™

Chemische Bezeichnung oder Material: 3-chloro-4-methyl-7-hydroxycoumarin CAS.: 6174-86-3 CAS Min. %.: 96.0 CAS Max. %.: 100.0 Assay: 97% Prozentgehaltsbereich: 97% Summenformel: C10H7ClO3 Molare Masse: 210.62 MDL-Nummer: MFCD00006851 Synonym: 3-Chloro-4-methylumbelliferone 5GR 3-Chlor-4-methyl-7-hydroxycoumarin, 97%

Alfa Aesar™ 1-(3-Chloro-4-methylphenyl)-3-(4-fluorophenyl)urea, 97%

Chemische Bezeichnung oder Material: 1-(3-Chloro-4-methylphenyl)-3-(4-fluorophenyl)urea Molare Masse: 278.71 MDL-Nummer: MFCD03760989 5GR 1-(3-Chloro-4-methylphenyl)-3-(4-fluorophenyl)urea, 97% 5g

Alfa Aesar™ 1-(4-Chloro-2-methylphenyl)-3-(4-fluorophenyl)urea, 97%

Chemische Bezeichnung oder Material: 1-(4-Chloro-2-methylphenyl)-3-(4-fluorophenyl)urea Molare Masse: 278.71 MDL-Nummer: MFCD02703560 1GR 1-(4-Chloro-2-methylphenyl)-3-(4-fluorophenyl)urea, 97% 1g

2-Chloro-3-methylquinoline, 97%, ACROS Organics™

5GR 2-Chlor-3-methylchinolin, 97%

2-(Chloromethyl)-2-methyloxirane, 97%, Maybridge

Chemische Bezeichnung oder Material: 2-(Chloromethyl)-2-methyloxirane CAS.: 598-09-4 CAS Min. %.: 96.5 CAS Max. %.: 100.0 Assay: 97% Prozentgehaltsbereich: 97% Summenformel: C4H7ClO Molare Masse: 106.55 MDL-Nummer: MFCD00052487 10GR 2-(Chloromethyl)-2-methyloxirane, 97%

4-Chloro-3-methylphenol 99+%, ACROS Organics™

Chemische Bezeichnung oder Material: 4-Chloro-3-methylphenol Anmerkung zur Bezeichnung: 99+% CAS.: 59-50-7 CAS Min. %.: 99.0 CAS Max. %.: 100.0 Assay: ≥99% Prozentgehaltsbereich: 99+% Summenformel: C7H7ClO Strukturformel: ClC6H3(CH3)OH Molare Masse: 142.58 MDL-Nummer: MFCD00002323 Synonym: 4-Chloro-m-cresol 5GR 4-Chlor-3-methylphenol, 99+%

Alfa Aesar™ 1-(3-Chloro-2-methylphenyl)-3-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]urea, 97%

Chemische Bezeichnung oder Material: 1-(3-Chloro-2-methylphenyl)-3-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]urea Molare Masse: 363.16 MDL-Nummer: MFCD04287936 UN-Nummer: UN3077 1GR 1-(3-Chloro-2-methylphenyl)-3-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]urea, 97% 1g

  spinner