Medium-chain aldehydes

trans-2-Hexenal, 99 %, ACROS Organics™

trans-2-Hexenal, 99 %, ACROS Organics™

CAS: 6728-26-3 Summenformel: C6H10O Molekulargewicht (g/mol): 98.14 MDL-Nummer: MFCD00007008 InChI-Schlüssel: MBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N Synonym: trans-2-hexenal, 2-hexenal, leaf aldehyde, e-2-hexenal, e-hex-2-enal, 2-trans-hexenal, beta-propyl acrolein, hexylenic aldehyde, hex-2-en-1-al, 2-hexenal, e PubChem CID: 5281168 ChEBI: CHEBI:28913 IUPAC-Name: (E)-hex-2-enal SMILES: CCCC=CC=O

Trans,trans-2,4-Decadienal, 95 %, Tech., ACROS Organics™

Trans,trans-2,4-Decadienal, 95 %, Tech., ACROS Organics™

CAS: 25152-84-5 Summenformel: C10H16O Molekulargewicht (g/mol): 152.24 MDL-Nummer: MFCD00007007 InChI-Schlüssel: JZQKTMZYLHNFPL-BLHCBFLLSA-N Synonym: 2e,4e-deca-2,4-dienal, 2,4-decadienal, e,e-2,4-decadienal, trans,trans-2,4-decadienal, 2,4-decadienal, 2e,4e, 2e,4e-decadienal, 2e,4e-2,4-decadienal, 2,4-decadienal, e,e, 2-trans-4-trans-decadienal, ccris 4029 PubChem CID: 5283349 IUPAC-Name: (2E,4E)-deca-2,4-dienal SMILES: CCCCCC=CC=CC=O

Hexanal, 96 %, ACROS Organics™

Hexanal, 96 %, ACROS Organics™

CAS: 66-25-1 Summenformel: C6H12O Molekulargewicht (g/mol): 100.16 MDL-Nummer: MFCD00007027 InChI-Schlüssel: JARKCYVAAOWBJS-UHFFFAOYSA-N Synonym: caproaldehyde, hexaldehyde, caproic aldehyde, capronaldehyde, 1-hexanal, n-hexanal, hexanaldehyde, n-caproaldehyde, hexylaldehyde, aldehyde c-6 PubChem CID: 6184 IUPAC-Name: hexanal SMILES: CCCCCC=O

Alfa Aesar™ Undecanal, 97 %

Alfa Aesar™ Undecanal, 97 %

CAS: 112-44-7 Summenformel: C11H22O Molekulargewicht (g/mol): 170.296 MDL-Nummer: MFCD00007016 InChI-Schlüssel: KMPQYAYAQWNLME-UHFFFAOYSA-N Synonym: undecanaldehyde, n-undecanal, undecyl aldehyde, undecylic aldehyde, 1-undecanal, undecylaldehyde, hendecanal, hendecanaldehyde, aldehyde c-11, n-undecyl aldehyde PubChem CID: 8186 ChEBI: CHEBI:46202 IUPAC-Name: undecanal SMILES: CCCCCCCCCCC=O

Nonylaldehyd, 95 %, ACROS Organics™

Nonylaldehyd, 95 %, ACROS Organics™

CAS: 124-19-6 Summenformel: C9H18O Molekulargewicht (g/mol): 142.24 MDL-Nummer: MFCD00007030 InChI-Schlüssel: GYHFUZHODSMOHU-UHFFFAOYSA-N Synonym: pelargonaldehyde, 1-nonanal, nonanaldehyde, nonyl aldehyde, n-nonaldehyde, nonylic aldehyde, nonylaldehyde, nonaldehyde, n-nonanal, 1-nonaldehyde PubChem CID: 31289 ChEBI: CHEBI:84268 IUPAC-Name: nonanal SMILES: CCCCCCCCC=O

Alfa Aesar™ Nonanal, 97 %

Alfa Aesar™ Nonanal, 97 %

CAS: 124-19-6 Summenformel: C9H18O Molekulargewicht (g/mol): 142.242 MDL-Nummer: MFCD00007030 InChI-Schlüssel: GYHFUZHODSMOHU-UHFFFAOYSA-N Synonym: pelargonaldehyde, 1-nonanal, nonanaldehyde, nonyl aldehyde, n-nonaldehyde, nonylic aldehyde, nonylaldehyde, nonaldehyde, n-nonanal, 1-nonaldehyde PubChem CID: 31289 ChEBI: CHEBI:84268 IUPAC-Name: nonanal SMILES: CCCCCCCCC=O

Alfa Aesar™ trans-2-Octenal, 95 %

Alfa Aesar™ trans-2-Octenal, 95 %

CAS: 2548-87-0 Summenformel: C8H14O Molekulargewicht (g/mol): 126.199 MDL-Nummer: MFCD00007011 InChI-Schlüssel: LVBXEMGDVWVTGY-VOTSOKGWSA-N Synonym: trans-2-octenal, e-oct-2-enal, e-2-octenal, 2-octenal, trans-2-octen-1-al, e-2-octen-1-al, 2-octen-1-al, 2-octenel, 2-octenal, e, 2-octenal, 2e PubChem CID: 5283324 ChEBI: CHEBI:61748 IUPAC-Name: (E)-oct-2-enal SMILES: CCCCCC=CC=O

Alfa Aesar™ cis-4-Decenal, 95 %

Alfa Aesar™ cis-4-Decenal, 95 %

CAS: 21662-09-9 Summenformel: C10H18O Molekulargewicht (g/mol): 154.253 MDL-Nummer: MFCD00007024 InChI-Schlüssel: CWRKZMLUDFBPAO-VOTSOKGWSA-N Synonym: trans-4-decen-1-al, trans-4-decenal, e-4-decenal, e-dec-4-enal, 4-decenal, e, 4-decenal, unii-kz74b5801j, 4-decene-1-al, dec-4-enal, fema no. 3264 PubChem CID: 5702654 IUPAC-Name: (E)-dec-4-enal SMILES: CCCCCC=CCCC=O

Alfa Aesar™ 2,4-Hexadienal, überwiegend trans,trans, 95 %

Alfa Aesar™ 2,4-Hexadienal, überwiegend trans,trans, 95 %

CAS: 142-83-6 Summenformel: C6H8O Molekulargewicht (g/mol): 96.129 MDL-Nummer: MFCD00007004 InChI-Schlüssel: BATOPAZDIZEVQF-MQQKCMAXSA-N Synonym: 2,4-hexadienal, hexa-2,4-dienal, sorbaldehyde, sorbic aldehyde, trans,trans-2,4-hexadienal, 2e,4e-hexa-2,4-dienal, 2,4-hexadienal, 2e,4e, 2,4-hexadienal, e,e, 2-propyleneacrolein, 3-propyleneacrolein PubChem CID: 637564 ChEBI: CHEBI:82334 IUPAC-Name: (2E,4E)-hexa-2,4-dienal SMILES: CC=CC=CC=O

Heptanal, 97 %, Alfa Aesar™

Heptanal, 97 %, Alfa Aesar™

CAS: 111-71-7 Summenformel: C7H14O Molekulargewicht (g/mol): 114.19 MDL-Nummer: MFCD00007028 InChI-Schlüssel: FXHGMKSSBGDXIY-UHFFFAOYSA-N Synonym: heptaldehyde, enanthaldehyde, n-heptaldehyde, enanthal, heptyl aldehyde, heptanaldehyde, n-heptanal, oenanthaldehyde, enanthole, oenanthal PubChem CID: 8130 ChEBI: CHEBI:34787 IUPAC-Name: heptanal SMILES: CCCCCCC=O

Alfa Aesar™ trans,trans-2,4-Undecadienal, 90+ %, Rest hauptsächlich trans,cis-Isomer

Alfa Aesar™ trans,trans-2,4-Undecadienal, 90+ %, Rest hauptsächlich trans,cis-Isomer

CAS: 30361-29-6 Summenformel: C11H18O Molekulargewicht (g/mol): 166.264 MDL-Nummer: MFCD00014677 InChI-Schlüssel: UVIUIIFPIWRILL-XBLVEGMJSA-N Synonym: 2,4-undecadienal, 2e,4e-undeca-2,4-dienal, undeca-2,4-dien-1-al, trans,trans-2,4-undecadien-1-al, 2,4-undecadienal, 2e,4e, 2,4-trans,trans-undecadienal, unii-7l26s7bw06, 2,4-undecadienal, e,e, trans,trans-2,4-undecadienal, e,e-2,4-undecadien-1-al PubChem CID: 5367531 IUPAC-Name: (2 E,4 E)-Undeca-2,4-Dienal SMILES: CCCCCCC=CC=CC=O

Alfa Aesar™ 2-Ethylhexanal, 97 %

Alfa Aesar™ 2-Ethylhexanal, 97 %

CAS: 123-05-7 Summenformel: C8H16O Molekulargewicht (g/mol): 128.215 MDL-Nummer: MFCD00006987 InChI-Schlüssel: LGYNIFWIKSEESD-UHFFFAOYSA-N Synonym: hexanal, 2-ethyl, 2-ethylhexaldehyde, 2-ethylhexylaldehyde, 3-formylheptane, 2-ethylcaproaldehyde, butylethylacetaldehyde, ethylbutylacetaldehyde, ethylhexaldehyde, alpha-ethylcaproaldehyde, butyl ethyl acetaldehyde PubChem CID: 31241 IUPAC-Name: 2-ethylhexanal SMILES: CCCCC(CC)C=O

Undecylenaldehyd, 97 %, ACROS Organics™

Undecylenaldehyd, 97 %, ACROS Organics™

CAS: 112-45-8 Summenformel: C11H20O Molekulargewicht (g/mol): 168.28 MDL-Nummer: MFCD00007032 InChI-Schlüssel: OFHHDSQXFXLTKC-UHFFFAOYSA-N Synonym: 10-undecenal, undecylenic aldehyde, undecylenaldehyde, hendecenal, 10-undecen-1-al, 1-undecen-10-al, 10-undecylenealdehyde, 10-hendecenal, 10-undecenyl aldehyde, c-11 aldehyde, undecylenic PubChem CID: 8187 IUPAC-Name: undec-10-enal SMILES: C=CCCCCCCCCC=O

Hexanal, 98 %, Alfa Aesar™

Hexanal, 98 %, Alfa Aesar™

CAS: 66-25-1 Summenformel: C6H12O Molekulargewicht (g/mol): 100.161 MDL-Nummer: MFCD00007027 InChI-Schlüssel: JARKCYVAAOWBJS-UHFFFAOYSA-N Synonym: caproaldehyde, hexaldehyde, caproic aldehyde, capronaldehyde, 1-hexanal, n-hexanal, hexanaldehyde, n-caproaldehyde, hexylaldehyde, aldehyde c-6 PubChem CID: 6184 IUPAC-Name: hexanal SMILES: CCCCCC=O

Alfa Aesar™ cis-6-Nonenal, 94 %

Alfa Aesar™ cis-6-Nonenal, 94 %

CAS: 2277-19-2 Summenformel: C9H16O Molekulargewicht (g/mol): 140.226 MDL-Nummer: MFCD00014683 InChI-Schlüssel: RTNPCOBSXBGDMO-ARJAWSKDSA-N Synonym: cis-6-nonenal, z-6-nonenal, z-non-6-enal, cis-6-nonen-1-al, 6-nonenal, z, 6-nonenal, cis, 6z-non-6-enal, 6-cis-nonenal, 6-nonenal, 6z, fema no. 3580 PubChem CID: 5362720 IUPAC-Name: (Z)-non-6-enal SMILES: CCC=CCCCCC=O

Decanal, 96 %, Alfa Aesar™

Decanal, 96 %, Alfa Aesar™

CAS: 112-31-2 Summenformel: C10H20O Molekulargewicht (g/mol): 156.269 MDL-Nummer: MFCD00007031 InChI-Schlüssel: KSMVZQYAVGTKIV-UHFFFAOYSA-N Synonym: decyl aldehyde, capraldehyde, caprinaldehyde, decanaldehyde, n-decyl aldehyde, capric aldehyde, 1-decanal, n-decanal, n-decaldehyde, 1-decyl aldehyde PubChem CID: 8175 ChEBI: CHEBI:31457 IUPAC-Name: decanal SMILES: CCCCCCCCCC=O

2-Ethylhexanal Pract., 96 %, ACROS Organics™

2-Ethylhexanal Pract., 96 %, ACROS Organics™

CAS: 123-05-7 Summenformel: C8H16O Molekulargewicht (g/mol): 128.21 MDL-Nummer: MFCD00006987 InChI-Schlüssel: LGYNIFWIKSEESD-UHFFFAOYSA-N Synonym: hexanal, 2-ethyl, 2-ethylhexaldehyde, 2-ethylhexylaldehyde, 3-formylheptane, 2-ethylcaproaldehyde, butylethylacetaldehyde, ethylbutylacetaldehyde, ethylhexaldehyde, alpha-ethylcaproaldehyde, butyl ethyl acetaldehyde PubChem CID: 31241 IUPAC-Name: 2-ethylhexanal SMILES: CCCCC(CC)C=O

Alfa Aesar™ Trans-2-Undecenal, 95 %, Rest hauptsächlich cis-Isomer

Alfa Aesar™ Trans-2-Undecenal, 95 %, Rest hauptsächlich cis-Isomer

CAS: 53448-07-0 Summenformel: C11H20O Molekulargewicht (g/mol): 168.28 MDL-Nummer: MFCD00014680 InChI-Schlüssel: PANBRUWVURLWGY-MDZDMXLPSA-N Synonym: trans-2-undecenal, 2-undecenal, e-undec-2-enal, e-2-undecenal, 2-undecenal, 2e, 2-undecen-1-al, 2e-2-undecenal, trans-2-undecen-1-al, 2-undecenal, e, unii-fnp3s9mg30 PubChem CID: 5283356 IUPAC-Name: (E)-undec-2-enal SMILES: CCCCCCCCC=CC=O

Alfa Aesar™ trans-2-Decanal, 95 %

Alfa Aesar™ trans-2-Decanal, 95 %

CAS: 3913-81-3 Summenformel: C10H18O Molekulargewicht (g/mol): 154.25 MDL-Nummer: MFCD00014679 InChI-Schlüssel: MMFCJPPRCYDLLZ-CMDGGOBGSA-N Synonym: trans-2-decenal, e-dec-2-enal, 2-decenal, decenal, e-2-decenal, 3-heptylacrolein, decenaldehyde, decylenic aldehyde, 2-decenal, 2e, 2-decenal, e PubChem CID: 5283345 IUPAC-Name: (2E)-Dec-2-enal SMILES: CCCCCCC\C=C\C=O

Dodecanal, 95 %, stab. mit 250 ppm BHT, Alfa Aesar™

Dodecanal, 95 %, stab. mit 250 ppm BHT, Alfa Aesar™

CAS: 112-54-9 Summenformel: C12H24O Molekulargewicht (g/mol): 184.32 MDL-Nummer: MFCD00007017 InChI-Schlüssel: HFJRKMMYBMWEAD-UHFFFAOYSA-N Synonym: lauraldehyde, dodecyl aldehyde, lauric aldehyde, lauryl aldehyde, n-dodecanal, dodecanaldehyde, 1-dodecanal, n-dodecyl aldehyde, n-lauraldehyde, n-dodecylic aldehyde PubChem CID: 8194 ChEBI: CHEBI:27836 IUPAC-Name: dodecanal SMILES: CCCCCCCCCCCC=O

Alfa Aesar™ Trans-2-Nonenal, 97 %

Alfa Aesar™ Trans-2-Nonenal, 97 %

CAS: 18829-56-6 Summenformel: C9H16O Molekulargewicht (g/mol): 140.226 MDL-Nummer: MFCD00007012 InChI-Schlüssel: BSAIUMLZVGUGKX-BQYQJAHWSA-N Synonym: trans-2-nonenal, 2-nonenal, e-2-nonenal, e-non-2-enal, 3-hexylacrolein, 2-nonenal, 2e, beta-hexylacrolein, 2-nonenal, e, heptylideneacetaldehyde, alpha-nonenyl aldehyde PubChem CID: 5283335 IUPAC-Name: (E)-non-2-enal SMILES: CCCCCCC=CC=O

Heptaldehyd, stabilisiert, 95 %, ACROS Organics™

Heptaldehyd, stabilisiert, 95 %, ACROS Organics™

CAS: 111-71-7 Summenformel: C7H14O Molekulargewicht (g/mol): 114.19 MDL-Nummer: MFCD00007028 InChI-Schlüssel: FXHGMKSSBGDXIY-UHFFFAOYSA-N Synonym: heptaldehyde, enanthaldehyde, n-heptaldehyde, enanthal, heptyl aldehyde, heptanaldehyde, n-heptanal, oenanthaldehyde, enanthole, oenanthal PubChem CID: 8130 ChEBI: CHEBI:34787 IUPAC-Name: heptanal SMILES: CCCCCCC=O

Octylaldehyd 99 %, ACROS Organics™

Octylaldehyd 99 %, ACROS Organics™

CAS: 124-13-0 Summenformel: C8H16O Molekulargewicht (g/mol): 128.22 MDL-Nummer: MFCD00007029 InChI-Schlüssel: NUJGJRNETVAIRJ-UHFFFAOYSA-N Synonym: caprylic aldehyde, caprylaldehyde, n-octanal, 1-octanal, n-octyl aldehyde, n-octaldehyde, n-caprylaldehyde, octanaldehyde, aldehyde c-8, n-octylal PubChem CID: 454 ChEBI: CHEBI:17935 IUPAC-Name: octanal SMILES: CCCCCCCC=O

Alfa Aesar™ Octanal, 98 %

Alfa Aesar™ Octanal, 98 %

CAS: 124-13-0 Summenformel: C8H16O Molekulargewicht (g/mol): 128.22 MDL-Nummer: MFCD00007029 InChI-Schlüssel: NUJGJRNETVAIRJ-UHFFFAOYSA-N Synonym: caprylic aldehyde, caprylaldehyde, n-octanal, 1-octanal, n-octyl aldehyde, n-octaldehyde, n-caprylaldehyde, octanaldehyde, aldehyde c-8, n-octylal PubChem CID: 454 ChEBI: CHEBI:17935 IUPAC-Name: octanal SMILES: CCCCCCCC=O

Alfa Aesar™ trans-2-Hexenal, 96 %

Alfa Aesar™ trans-2-Hexenal, 96 %

CAS: 6728-26-3 Summenformel: C6H10O Molekulargewicht (g/mol): 98.145 MDL-Nummer: MFCD00007008 InChI-Schlüssel: MBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N Synonym: trans-2-hexenal, 2-hexenal, leaf aldehyde, e-2-hexenal, e-hex-2-enal, 2-trans-hexenal, beta-propyl acrolein, hexylenic aldehyde, hex-2-en-1-al, 2-hexenal, e PubChem CID: 5281168 ChEBI: CHEBI:28913 IUPAC-Name: (E)-hex-2-enal SMILES: CCCC=CC=O

Decylaldehyd, 95 %, ACROS Organics™

Decylaldehyd, 95 %, ACROS Organics™

CAS: 112-31-2 Summenformel: C10H20O Molekulargewicht (g/mol): 156.27 MDL-Nummer: MFCD00007031 InChI-Schlüssel: KSMVZQYAVGTKIV-UHFFFAOYSA-N Synonym: decyl aldehyde, capraldehyde, caprinaldehyde, decanaldehyde, n-decyl aldehyde, capric aldehyde, 1-decanal, n-decanal, n-decaldehyde, 1-decyl aldehyde PubChem CID: 8175 ChEBI: CHEBI:31457 IUPAC-Name: decanal SMILES: CCCCCCCCCC=O

  spinner