Styrenes

Styrol, 99 %, reinst, stabilisiert, ACROS Organics™

Styrol, 99 %, reinst, stabilisiert, ACROS Organics™

CAS: 100-42-5 Summenformel: C8H8 Molekulargewicht (g/mol): 104.15 MDL-Nummer: MFCD00008612,MFCD00084450 InChI-Schlüssel: PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N Synonym: Ethenylbenzol, Phenylethylen, Vinylbenzol, Benzol, Ethenyl, Cinnamol, Phenylethen, Phenethylen, Styrolen, phenethylene, styrolene PubChem CID: 7501 ChEBI: CHEBI:27452 IUPAC-Name: Styrol SMILES: C=CC1=CC=CC=C1

trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadien 99 %, ACROS Organics™

trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadien 99 %, ACROS Organics™

CAS: 538-81-8 Summenformel: C16H14 Molekulargewicht (g/mol): 206.29 MDL-Nummer: MFCD00004791 InChI-Schlüssel: JFLKFZNIIQFQBS-FNCQTZNRSA-N Synonym: bistyryl, 1,4-diphenyl-1,3-butadiene, 1,4-diphenylbutadiene, trans,trans-1,4-diphenyl-1,3-butadiene, 1,4-diphenylerythrene, distyryl, trans,trans-1,4-diphenylbuta-1,3-diene, 1,4-diphenylbuta-1,3-diene, 1,1'-1e,3e-buta-1,3-diene-1,4-diyldibenzene, 1,3-butadiene, 1,4-diphenyl PubChem CID: 641683 ChEBI: CHEBI:35100 IUPAC-Name: [(1E,3E)-4-phenylbuta-1,3-dien-1-yl]benzene SMILES: C(\C=C\C1=CC=CC=C1)=C/C1=CC=CC=C1

Amberlite™ XAD-4, ACROS Organics™

Amberlite™ XAD-4, ACROS Organics™

CAS: 9003-69-4 Summenformel: C10H10 Molekulargewicht (g/mol): 130.19 MDL-Nummer: MFCD01778656,MFCD00010654 InChI-Schlüssel: MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N Synonym: divinylbenzene, 1,2-divinylbenzene, o-divinylbenzene, benzene, diethenyl, benzene, 1,2-diethenyl, divinylbenzen, divinyl benzen, divinyl-benzene, poly divinylbenzene, divinylbenzene dvb PubChem CID: 66666 IUPAC-Name: 1,2-diethenylbenzene SMILES: C=CC1=CC=CC=C1C=C

Trans-4-Hydroxystilben, 98 %, ACROS Organics™

Trans-4-Hydroxystilben, 98 %, ACROS Organics™

CAS: 6554-98-9 Summenformel: C14H12O Molekulargewicht (g/mol): 196.25 MDL-Nummer: MFCD00002386 InChI-Schlüssel: QVLMUEOXQBUPAH-VOTSOKGWSA-N Synonym: trans-4-hydroxystilbene, 4-hydroxystilbene, 4-styrylphenol, 4-stilbenol, e-4-stilbenol, 4-2-phenylethenyl phenol, 4-2-phenylvinyl phenol, 4-e-2-phenylethenyl phenol, e-4-hydroxystilbene, stilben-4-ol PubChem CID: 5284650 ChEBI: CHEBI:35101 IUPAC-Name: 4-[(E)-2-phenylethenyl]phenol SMILES: C1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=C(C=C2)O

4-Vinylbenzylacetat, 95 %, stabilisiert, ACROS Organics™

4-Vinylbenzylacetat, 95 %, stabilisiert, ACROS Organics™

CAS: 1592-12-7 Summenformel: C11H12O2 Molekulargewicht (g/mol): 176.22 MDL-Nummer: MFCD00078265 InChI-Schlüssel: LEIKPUSDAWATBV-UHFFFAOYSA-N Synonym: 4-vinylbenzyl acetate, 4-ethenylphenyl methyl acetate, 4-acetoxymethylstyrene, 4-vinylbenzylacetate, p-acetoxymethylstyrene, 4-vinylphenyl methyl acetate, 4-ethenylbenzenemethanol acetate, benzenemethanol,4-ethenyl-, 1-acetate PubChem CID: 2735161 IUPAC-Name: (4-ethylphenyl)methylacetat SMILES: CC(=O)OCC1=CC=C(C=C)C=C1

α-Bromostyrol, 95 %, stabilisiert, ACROS Organics™

α-Bromostyrol, 95 %, stabilisiert, ACROS Organics™

CAS: 98-81-7 Summenformel: C8H7Br Molekulargewicht (g/mol): 183.05 MDL-Nummer: MFCD00012229 InChI-Schlüssel: SRXJYTZCORKVNA-UHFFFAOYSA-N Synonym: 1-bromovinyl benzene, alpha-bromostyrene, benzene, 1-bromoethenyl, 1-bromostyrene, styrene, alpha-bromo, 1-phenylvinyl bromide, alpha-bromostyrol russian, styrene, .alpha.-bromo, unii-lf0sj1821n, alpha-bromostyrol PubChem CID: 66828 IUPAC-Name: (1-bromoethenyl)benzene SMILES: BrC(=C)C1=CC=CC=C1

Divinylbenzol, 80 %, Isomerengemisch, stab. mit 1000 ppm 4-tert-Butylcatechol

Divinylbenzol, 80 %, Isomerengemisch, stab. mit 1000 ppm 4-tert-Butylcatechol

CAS: 1321-74-0 Summenformel: C10H10 Molekulargewicht (g/mol): 130.19 MDL-Nummer: MFCD01778656,MFCD00010654 InChI-Schlüssel: MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N Synonym: divinylbenzene, 1,2-divinylbenzene, o-divinylbenzene, benzene, diethenyl, benzene, 1,2-diethenyl, divinylbenzen, divinyl benzen, divinyl-benzene, poly divinylbenzene, divinylbenzene dvb PubChem CID: 66666 IUPAC-Name: 1,2-bis(Ethenyl)benzol SMILES: C=CC1=CC=CC=C1C=C

Cinnamylbromid, überwiegend trans, 95 %

Cinnamylbromid, überwiegend trans, 95 %

CAS: 4392-24-9 Summenformel: C9H9Br Molekulargewicht (g/mol): 197.075 MDL-Nummer: MFCD00000245 InChI-Schlüssel: RUROFEVDCUGKHD-QPJJXVBHSA-N Synonym: cinnamyl bromide, 3-bromoprop-1-en-1-yl benzene, e-3-bromoprop-1-en-1-yl benzene, 3-bromo-1-phenyl-1-propene, 3-bromo-1-phenyl propene-1, e-3-bromoprop-1-enyl benzene, 3-bromo-propenyl-benzene, e-cinnamyl bromide, trans-cinnamyl bromide PubChem CID: 5357478 IUPAC-Name: [(E)-3-bromprop-1-enyl]benzol SMILES: C1=CC=C(C=C1)C=CCBr

Poly(styrolsulfonsäure), M.W. 75,000, 30 w/v% wässrige Lösung

Poly(styrolsulfonsäure), M.W. 75,000, 30 w/v% wässrige Lösung

CAS: 28210-41-5 MDL-Nummer: MFCD00165973 Synonym: 4-styrenesulfonic acid, polystyrene sulfonate, tolevamer, styrene-4-sulphonic acid, 4-vinylbenzenesulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-ethenyl, poly 4-vinylbenzenesulfonic acid, tolevamer inn, poly styrene sulfonic acid sodium salt, unii-zsl2fb6gxn

Styrol, 99 %, stab. mit 10 bis 15 ppm 4-tert-Butylcatechol

Styrol, 99 %, stab. mit 10 bis 15 ppm 4-tert-Butylcatechol

CAS: 100-42-5 Summenformel: C8H8 Molekulargewicht (g/mol): 104.15 MDL-Nummer: MFCD00008612,MFCD00084450 InChI-Schlüssel: PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N Synonym: ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene PubChem CID: 7501 ChEBI: CHEBI:27452 IUPAC-Name: ethenylbenzene SMILES: C=CC1=CC=CC=C1

1,6-Diphenyl-1,3,5-hexatrien 98 %, ACROS Organics™

1,6-Diphenyl-1,3,5-hexatrien 98 %, ACROS Organics™

CAS: 1720-32-7 Summenformel: C18H16 Molekulargewicht (g/mol): 232.32 MDL-Nummer: MFCD00004793 InChI-Schlüssel: BOBLSBAZCVBABY-WPWUJOAOSA-N Synonym: 1,6-diphenyl-1,3,5-hexatriene, 1,6-diphenylhexatriene, diphenylhexatriene, dicinnamyl, 1,6-diphenylhexa-1,3,5-triene, benzene, 1,1'-1,3,5-hexatriene-1,6-diyl bis, 1,3,5-hexatriene, 1,6-diphenyl, 1e,3e,5e-6-phenylhexa-1,3,5-trienyl benzene, 1,1'-1e,3e,5e-hexa-1,3,5-triene-1,6-diyldibenzene PubChem CID: 5376733 ChEBI: CHEBI:51594 IUPAC-Name: [(1E,3E,5E)-6-phenylhexa-1,3,5-trienyl]benzol SMILES: C1=CC=C(C=C1)C=CC=CC=CC2=CC=CC=C2

trans,trans-1,5-Diphenyl-1,4-pentadien-3-on 95 %, ACROS Organics™

trans,trans-1,5-Diphenyl-1,4-pentadien-3-on 95 %, ACROS Organics™

CAS: 35225-79-7 Summenformel: C17H14O Molekulargewicht (g/mol): 234.3 MDL-Nummer: MFCD00004790 InChI-Schlüssel: WMKGGPCROCCUDY-PHEQNACWSA-N Synonym: dibenzylideneacetone, 1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one, trans,trans-dibenzylideneacetone, dibenzalacetone, 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one, dibenzylidene acetone, distyryl ketone, 1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one, trans,trans-dibenzalacetone, trans,trans-1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one PubChem CID: 640180 IUPAC-Name: (1E,4E)-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-on SMILES: C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)C=CC2=CC=CC=C2

4-Chlorostiren, stabilisiert in 99 %, Acros Organics™

4-Chlorostiren, stabilisiert in 99 %, Acros Organics™

CAS: 1073-67-2 Summenformel: C8H7Cl Molekulargewicht (g/mol): 138.59 MDL-Nummer: MFCD00000632 InChI-Schlüssel: KTZVZZJJVJQZHV-UHFFFAOYSA-N Synonym: 4-chlorostyrene, p-chlorostyrene, 1-chloro-4-vinylbenzene, parachlorostyrene, benzene, 1-chloro-4-ethenyl, styrene, p-chloro, styrene, 4-chloro, unii-t0j05u220f, para-chlorostyrene PubChem CID: 14085 IUPAC-Name: 1-chloro-4-ethenylbenzene SMILES: ClC1=CC=C(C=C)C=C1

P-Methylstyrol, stabilisiert, 98 %, ACROS Organics™

P-Methylstyrol, stabilisiert, 98 %, ACROS Organics™

CAS: 622-97-9 Summenformel: C9H10 Molekulargewicht (g/mol): 118.18 MDL-Nummer: MFCD00008621 InChI-Schlüssel: JLBJTVDPSNHSKJ-UHFFFAOYSA-N Synonym: 4-methylstyrene, 1-methyl-4-vinylbenzene, p-methylstyrene, 4-vinyltoluene, p-vinyltoluene, benzene, 1-ethenyl-4-methyl, styrene, p-methyl, p-methyl styrene, 1-p-tolylethene, para-methylstyrene PubChem CID: 12161 IUPAC-Name: 1-ethenyl-4-methylbenzol SMILES: CC1=CC=C(C=C)C=C1

4-Vinylanilin, 90 %, tech., ACROS Organics™

4-Vinylanilin, 90 %, tech., ACROS Organics™

CAS: 1520-21-4 Summenformel: C8H9N Molekulargewicht (g/mol): 119.17 MDL-Nummer: MFCD00015329 InChI-Schlüssel: LBSXSAXOLABXMF-UHFFFAOYSA-N Synonym: 4-vinylaniline, 4-aminostyrene, p-aminostyrene, benzenamine, 4-ethenyl, 4-aminostryene, ccris 4326, benzenamine,4-ethenyl, p-vinylaniline, p-amino styrene, para-aminostyrene PubChem CID: 73700 IUPAC-Name: 4-Ethenylanilin SMILES: C=CC1=CC=C(C=C1)N

Cinnamonitril, überwiegend trans, 97 %, ACROS Organics™

Cinnamonitril, überwiegend trans, 97 %, ACROS Organics™

CAS: 1885-38-7 Summenformel: C9H7N Molekulargewicht (g/mol): 129.16 MDL-Nummer: MFCD00001930 InChI-Schlüssel: ZWKNLRXFUTWSOY-QPJJXVBHSA-N Synonym: cinnamonitrile, trans-cinnamonitrile, styryl cyanide, cinnamyl nitrile, 3-phenylacrylonitrile, beta-cyanostyrene, cinnamonitrile, e, 3-phenyl-2-propenenitrile, acrylonitrile, 3-phenyl, e-3-phenylprop-2-enenitrile PubChem CID: 1550846 IUPAC-Name: (E)-3-Phenylprop-2-Enenitril SMILES: C1=CC=C(C=C1)C=CC#N

4-Aminostyren, 97 %, stab.

4-Aminostyren, 97 %, stab.

CAS: 1520-21-4 Summenformel: C8H9N Molekulargewicht (g/mol): 119.167 MDL-Nummer: MFCD00015329 InChI-Schlüssel: LBSXSAXOLABXMF-UHFFFAOYSA-N Synonym: 4-vinylaniline, 4-aminostyrene, p-aminostyrene, benzenamine, 4-ethenyl, 4-aminostryene, ccris 4326, benzenamine,4-ethenyl, p-vinylaniline, p-amino styrene, para-aminostyrene PubChem CID: 73700 IUPAC-Name: 4-ethenylanilin SMILES: C=CC1=CC=C(C=C1)N

2-Methylstyrol, 98 %, stab. mit 0.1 % 4-tert-Butylcatechol

2-Methylstyrol, 98 %, stab. mit 0.1 % 4-tert-Butylcatechol

CAS: 611-15-4 Summenformel: C9H10 Molekulargewicht (g/mol): 118.179 MDL-Nummer: MFCD00014936 InChI-Schlüssel: NVZWEEGUWXZOKI-UHFFFAOYSA-N Synonym: 2-methylstyrene, 2-vinyltoluene, o-vinyltoluene, o-methylstyrene, styrene, o-methyl, 1-methyl-2-vinylbenzene, benzene, 1-ethenyl-2-methyl, ortho-methylstyrene, unii-556uo5cl44, 1-ethenyl-2-methyl-benzene PubChem CID: 11904 IUPAC-Name: 1-ethenyl-2-methylbenzol SMILES: CC1=CC=CC=C1C=C

3-Fluorstyrol, 97 %, stab. mit 0.1 % 4-tert-Butylcatechol

3-Fluorstyrol, 97 %, stab. mit 0.1 % 4-tert-Butylcatechol

CAS: 350-51-6 Summenformel: C8H7F Molekulargewicht (g/mol): 122.142 MDL-Nummer: MFCD00000341 InChI-Schlüssel: ZJSKEGAHBAHFON-UHFFFAOYSA-N Synonym: 3-fluorostyrene, 1-fluoro-3-vinylbenzene, m-fluorostyrene, benzene, 1-ethenyl-3-fluoro, 1-ethenyl-3-fluoro-benzene, 3-fluoro-styrene, acmc-1crku, 1-fluoro-3-vinyl-benzene, 1-fluoro-3-vinylbenzene #, 3-fluorostyrene, contains 4-tert-butylcatechol as inhibitor PubChem CID: 67691 IUPAC-Name: 1-ethenyl-3-fluorbenzol SMILES: C=CC1=CC(=CC=C1)F

2-Chlor-beta-nitrostyrol, 98 %

2-Chlor-beta-nitrostyrol, 98 %

CAS: 3156-34-1 Summenformel: C8H6ClNO2 Molekulargewicht (g/mol): 183.591 MDL-Nummer: MFCD00024820 InChI-Schlüssel: QHKJTRDWAZGBLR-AATRIKPKSA-N Synonym: 1-chloro-2-2-nitrovinyl benzene, 2-chloro-omega-nitrostyrene, 2-chloro-b-nitrostyrene, e-1-chloro-2-2-nitrovinyl benzene, 1-chloro-2-e-2-nitrovinyl benzene, trans-2-chloro-beta-nitrostyrene, 2-chloro-beta-nitrostyrene, styrene, o-chloro-.beta.-nitro, benzene,1-chloro-2-2-nitroethenyl, 1-chloro-2-e-2-nitroethenyl benzene PubChem CID: 5369313 IUPAC-Name: 1-chlor-2-[(E)-2-nitroethenyl]benzol SMILES: C1=CC=C(C(=C1)C=C[N+](=O)[O-])Cl

Trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-Butadien, 98+ %

Trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-Butadien, 98+ %

CAS: 538-81-8 Summenformel: C16H14 Molekulargewicht (g/mol): 206.29 MDL-Nummer: MFCD00004791 InChI-Schlüssel: JFLKFZNIIQFQBS-FNCQTZNRSA-N Synonym: bistyryl, 1,4-diphenyl-1,3-butadiene, 1,4-diphenylbutadiene, trans,trans-1,4-diphenyl-1,3-butadiene, 1,4-diphenylerythrene, distyryl, trans,trans-1,4-diphenylbuta-1,3-diene, 1,4-diphenylbuta-1,3-diene, 1,1'-1e,3e-buta-1,3-diene-1,4-diyldibenzene, 1,3-butadiene, 1,4-diphenyl PubChem CID: 641683 ChEBI: CHEBI:35100 IUPAC-Name: [(1E,3E)-4-phenylbuta-1,3-dienyl]benzol SMILES: C(\C=C\C1=CC=CC=C1)=C/C1=CC=CC=C1

4-Cyanostyrol, Stabilisiert 95 %, ACROS Organics™

4-Cyanostyrol, Stabilisiert 95 %, ACROS Organics™

CAS: 3435-51-6 Summenformel: C9H7N Molekulargewicht (g/mol): 129.16 MDL-Nummer: MFCD00080445 InChI-Schlüssel: SNTUCKQYWGHZPK-UHFFFAOYSA-N Synonym: 4-cyanostyrene, 4-vinylbenzonitrile, benzonitrile, 4-ethenyl, p-cyanostyrene, 4-vinyl-benzonitrile, benzonitrile, p-vinyl, p-vinylbenzonitrile, acmc-20amk5, benzonitrile,4-ethenyl, 4-vinylbenzenecarbonitrile PubChem CID: 76967 IUPAC-Name: 4-ethenylbenzonitrile SMILES: C=CC1=CC=C(C=C1)C#N

4,4'-Stilbenedicarbonsäure, 96 %

4,4'-Stilbenedicarbonsäure, 96 %

CAS: 100-31-2 Summenformel: C16H12O4 Molekulargewicht (g/mol): 268.268 MDL-Nummer: MFCD00013994 InChI-Schlüssel: SBBQDUFLZGOASY-OWOJBTEDSA-N Synonym: 4,4'-stilbenedicarboxylic acid, stilbene-4,4'-dicarboxylic acid, 4-e-2-4-carboxyphenyl ethenyl benzoic acid, 4,4'-ethene-1,2-diyl dibenzoic acid, 4,4'-stilbenedicarboxylicacid, z-4,4'-ethene-1,2-diyl dibenzoic acid, 4-1e-2-4-carboxyphenyl vinyl benzoic acid, 4,4'-ethene-1,2-diyldibenzoicacid, cis-stilbene-4,4'-dicarboxylic acid, 4,4'-dicarboxystilbene PubChem CID: 5374688 IUPAC-Name: 4-[(E)-2-(4-carboxyphenyl)ethenyl]benzoesäure SMILES: C1=CC(=CC=C1C=CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O)C(=O)O

2,4,6-Trimethylstyrol, 95 %, stab. mit 500 ppm 4-tert-Butylcatechol

2,4,6-Trimethylstyrol, 95 %, stab. mit 500 ppm 4-tert-Butylcatechol

CAS: 769-25-5 Summenformel: C11H14 Molekulargewicht (g/mol): 146.233 MDL-Nummer: MFCD00008613 InChI-Schlüssel: PDELBHCVXBSVPJ-UHFFFAOYSA-N Synonym: 2,4,6-trimethylstyrene, 1,3,5-trimethyl-2-vinylbenzene, 2-vinylmesitylene, mesitylethylene, vinylmesitylene, styrene, 2,4,6-trimethyl, unii-89fv7yq871, benzene, 2-ethenyl-1,3,5-trimethyl, 2,6-trimethylstyrene, styrene,4,6-trimethyl PubChem CID: 13036 IUPAC-Name: 2-Ethenyl-1,3,5-Trimethylbenzol SMILES: CC1=CC(=C(C(=C1)C)C=C)C

4-Fluorstiren, 97+ %, stab. mit 0.1 % 4-tert-Butylcatechol

4-Fluorstiren, 97+ %, stab. mit 0.1 % 4-tert-Butylcatechol

CAS: 405-99-2 Summenformel: C8H7F Molekulargewicht (g/mol): 122.142 MDL-Nummer: MFCD00000361 InChI-Schlüssel: JWVTWJNGILGLAT-UHFFFAOYSA-N Synonym: 4-fluorostyrene, 1-fluoro-4-vinylbenzene, p-fluorostyrene, benzene, 1-ethenyl-4-fluoro, styrene, p-fluoro, para-fluorostyrene, 1-fluoro-4-vinyl-benzene, 4-fluoro-styrene, acmc-1cszp PubChem CID: 67883 IUPAC-Name: 1-ethenyl-4-fluorbenzol SMILES: C=CC1=CC=C(C=C1)F

2-Chlorstyren, 98 %, stab. mit 0.1 % 4-tert-Butylcatechol

2-Chlorstyren, 98 %, stab. mit 0.1 % 4-tert-Butylcatechol

CAS: 2039-87-4 Summenformel: C8H7Cl Molekulargewicht (g/mol): 138.594 MDL-Nummer: MFCD00000567 InChI-Schlüssel: ISRGONDNXBCDBM-UHFFFAOYSA-N Synonym: 2-chlorostyrene, 1-chloro-2-vinylbenzene, o-chlorostyrene, benzene, 1-chloro-2-ethenyl, styrene, o-chloro, ortho-chlorostyrene, stryene, o-chloro, styrene, 2-chloro, unii-za43r4q315, ccris 4598 PubChem CID: 14906 IUPAC-Name: 1-Chlor-2-Ethenylbenzol SMILES: C=CC1=CC=CC=C1Cl

3-Chlorstyren, 98 %, stab. mit 0.1 % 4-tert-Butylcatechol

3-Chlorstyren, 98 %, stab. mit 0.1 % 4-tert-Butylcatechol

CAS: 2039-85-2 Summenformel: C8H7Cl Molekulargewicht (g/mol): 138.594 MDL-Nummer: MFCD00000598 InChI-Schlüssel: BOVQCIDBZXNFEJ-UHFFFAOYSA-N Synonym: 3-chlorostyrene, 1-chloro-3-vinylbenzene, m-chlorostyrene, benzene, 1-chloro-3-ethenyl, styrene, m-chloro, unii-11k8g759hc, 1-chloro-3-vinyl-benzene, styrene, 3-chloro, meta-chlorostyrene, zlchem 318 PubChem CID: 14905 IUPAC-Name: 1-Chlor-3-Ethenylbenzol SMILES: C=CC1=CC(=CC=C1)Cl

  spinner